SIA "Ošukalns" atklājis smilts - grants karjeru "Lielie Gavari" pie Preiļiem

SIA

Klientiem piedāvājam smiltis, granti un grants šķembu maisījumu. Tālr. 29288477

SIA “OŠUKALNS” iesaistījies ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos»

SIA “OŠUKALNS” iesaistījies ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos»

  SIA “OŠUKALNS” iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo ..

SIA “OŠUKALNS” iepērk apaļkoku

SIA “OŠUKALNS” iepērk apaļkoku

SIA "Ošukalns" iepērk apaļkoku: Bebru 104a, Jēkabpils - Aldis Buks, tel.: 29424232, Cenu lapa Kundziņsalas iela 1, Rīga, BCT (Baltijas Konteineru Terminālis) - Audris Grīnbergs, tel.: 26115355, Cenu lapa

Projekta Nr. KPFI 6/38 “SIA “Ošukalns” ražošanas ēkas Bebru iela 104a energoefektivitātes pasākumi” rezultāti 2016. gadā

Projekta Nr. KPFI 6/38 “SIA “Ošukalns” ražošanas ēkas Bebru iela 104a energoefektivitātes pasākumi” rezultāti 2016. gadā

2016. gadā sasniegtais oglekļa dioksīda emisiju faktiskais samazinājums ir 28.031 CO2/gadā tonnas, kas ir vairāk nekā tika plānots projektā un norāda uz siltināšanas projektam izlietoto līdzekļu efektīvu izmantošanu.

SIA “OŠUKALNS” atklāj Asfaltbetona rūpnīcu

SIA “OŠUKALNS” atklāj Asfaltbetona rūpnīcu

SIA “Ošukalns”, piektdien, 23.septembrī atklāja jaunu asfaltbetona ražotni Salas novada “Ievlejās”. Plānošana un dokumentācijas sakārtošana sākās pagājušā gada nogalē, kas bija ilgākais process idejas realizēšanā, savukārt rūpnīcas būvniecība noritēja raiti, daudz īsākā laika posmā. Darbu ražotne sāka jau pirms pāris nedēļām. Rūpnīcas ražo..

Projekta Nr. KPFI 6/38 “SIA “Ošukalns” ražošanas ēkas Bebru iela 104a energoefektivitātes pasākumi” rezultāti 2015. gadā

Projekta Nr. KPFI 6/38 “SIA “Ošukalns” ražošanas ēkas Bebru iela 104a energoefektivitātes pasākumi” rezultāti 2015. gadā

2015. gadā sasniegtais oglekļa dioksīda emisiju faktiskais samazinājums ir 30.905 CO2/gadā tonnas, kas ir vairāk nekā tika plānots, kur minimālais plānotais apjoms bija 22.77 tonnas CO2/gadā.