Projekta Nr. KPFI 6/38 “SIA “Ošukalns” ražošanas ēkas Bebru iela 104a energoefektivitātes pasākumi” rezultāti 2016. gadā

Projekta Nr. KPFI 6/38 “SIA “Ošukalns” ražošanas ēkas Bebru iela 104a energoefektivitātes pasākumi” rezultāti 2016. gadā

2016. gadā sasniegtais oglekļa dioksīda emisiju faktiskais samazinājums ir 28.031 CO2/gadā tonnas, kas ir vairāk nekā tika plānots projektā un norāda uz siltināšanas projektam izlietoto līdzekļu efektīvu izmantošanu.