Karjeru izstrāde

Karjeru izstrāde

„Saulejas”-smilts karjers.

Smilts dabīga ar filtrācijas koeficientu virs 1m/dnn (metri/diennaktī),

„Laukāres”- smilts, smilts-grants karjers.

Smilts sijāta un nesijāta ar filtrācijas koeficientu no 1m/dnn.

Grants drupināta 0-4 mm, atbilst LVS EN 13043 bituminētajiem maisījumiem

Grants šķembas drupinātas- 4/8, 8/12, 8/16, 12/22, 16/32, 32/50, 50/70 mm, atbilst LVS EN 12620 betonam, LVS EN 13242 maisījumiem. Parametri- LA 35, GC 80/20 un Gc 85/15, smalksne līdz F4.

Grants šķembu maisījumi- 0-16, 0-32, 0-45, 0-56, 0-63 mm, atbilst LVS EN 13242 un Autoceļu specifikācijām 2005(labojumi 2007). Parametri: LA35 un La40, Granulometriskais sastāvs Ga 85, Smalksne līdz 12%- f12. Grants sijāta, nedrupināta 0/4, 0/8, 0/16, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, 0/80 mm.

Grants dabīga- nesijāta, nedrupināta.

„Ošukalni-Cekules”- smilts, smilts-grants karjers.

Grants šķembas drupinātas- 4/8, 8/12, 8/16, 12/22, 16/32, 32/50, 50/70 mm. Parametri- LA 35,La 30, GC 80/20 un Gc 85/15, smalksne līdz f4.

Grants šķembu maisījumi- 0-16, 0-32, 0-45, 0-56, 0-63 mm, atbilst LVS EN 13242 un Autoceļu specifikācijām 2005(labojumi 2007). Parametri: LA35 un La30, Granulometriskais sastāvs Ga 85, Smalksne līdz 9%- f9.

Grants sijāta, nedrupināta 0/4, 0/8, 0/16, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, 0/80 mm.

Grants dabīga.

 

„Lielie Gavari”- smilts-grants karjers pie Preiļiem.

Klientiem piedāvājam smiltis, granti un grants šķembu maisījumu.

 

LVS- Latvijas Standarts

EN- Eiropas standarts