Būvniecība

Būvniecība

Būvniecības nozare SIA Ošukalns izveidota 1997. gadā uz VU “Jēkabpils meliorācijas”  Viesītes iecirkņa bāzes un sākotnēji veica meža meliorācijas sistēmu atjaunošanu un būvniecību.

2002. gadā uzsākta meža autoceļu būvniecība. Jauns attīstības posms ceļu būves nozarē sākas 2007. gadā, kad tiek nozīmīgi atjaunots zemes darbu tehnikas parks un iegādāta tehnika asfaltbetona segumu izbūvei, uzsākta asfalta segumu izbūve.

Laika posmā no 2007. līdz 2016. gadam iegūta ievērojama pieredze visu veidu ielu, ceļu un laukumu būvniecībā, kuru pasūtītāji bijuši gan privātpersonas un komersanti, gan pašvaldības.

2015. gadā sadarbībā ar SIA Cemex tika uzsākta RCC betona segumu ieklāšana.

Šobrīd būvniecības nozarē strādā kvalificēti, sertificēti būvdarbu vadītāji. Lai paaugstinātu darba efektivitāti un kvalitāti tiek nodrošināta personāla apmācība un profesionālā pilnveide.

 2015. gadā SIA Ošukalns būvniecības nozarē strādāja 120 darbinieki. Šobrīd būvniecības nozares darbinieku kvalifikācija un firmas tehniskais nodrošinājums ļauj realizēt jebkuru ceļu būvdarbu projektu.