Inženiertīklu izbūve

Inženiertīklu izbūve
  • Lietus ūdens kanalizācija;
  • Sadzīves kanalizācija;
  • Ūdensvads;
  • Apgaismes un zemsprieguma elektrotīkli.