PAR PLŪDU RADĪTO SITUĀCIJU SIA “OŠUKALNS” TERITORIJĀ

PAR PLŪDU RADĪTO SITUĀCIJU SIA “OŠUKALNS” TERITORIJĀ

SIA “OŠUKALNS” informē, ka, 14.01.2023. plūdi Jēkabpils novadā, plašā mērogā skāruši arī uzņēmumu. Tā rezultātā pārtraukta darbība teju visā uzņēmuma teritorijā Jēkabpilī, Bebru ielā 104, visplašāk ciešot lielākajai zāģētavai un taras sagatavju nozarei - to darbība šobrīd ir pilnībā apturēta, savukārt pārējās nozares darbību turpina pilnvērtīgā vai daļējā režīmā.

Šobrīd norisinās intensīvs darbs pie ūdens atsūknēšanas uzņēmuma teritorijā un plūdu radīto seku likvidēšanas. SIA “Ošukalns” apņemas darīt visu iespējamo, lai saglabātu ietekmēto ražošanas nozaru darbinieku noslodzi citās uzņēmuma sfērās vai arī citādi risinot plūdu izraisīto piespiedu dīkstāvi.

Uz laiku, kamēr tiek strādāts pie plūdu seku likvidācijas, daļa uzņēmuma nozaru, kā arī administrācija un ceļu būves administratīvā daļa, tiek pārceltas uz telpām Jēkabpilī, Mālu ielā 8. Biroja e-pasti un tālrunis paliek nemainīgi. Ar mums var sazināties rakstot uz info@osukalns.lv un zvanot uz tālruni +371 65237711.

SIA “OŠUKALNS” vadība izsaka vislielāko pateicību visiem, kas šo dienu laikā pašaizliedzīgi un nepagurstoši ir iesaistījušies plūdu apturēšanā un to seku likvidēšanā. Pateicamies ceļu būves nozares darbiniekiem un speciālistiem, kas kopš piektdienas ārkārtas režīmā strādā pie Jēkabpils pilsētas aizsargdambja stiprināšanas, kā arī visiem uzņēmuma darbiniekiem, kas nu jau vairāku dienu ietvaros palīdzējuši evakuēt uzņēmuma telpas un novērst plūdu radītos postījumus.

 

Informāciju sagatavoja 
SIA “OŠUKALNS”

Vairāk informācijas: 
Ieva Lapiņa, 
SIA “OŠUKALNS” sabiedrisko attiecību speciāliste, 
Tālr. 20288054, 
e-pasts: ieva.lapina@osukalns.lv