PARAKSTĪTS LĪGUMS PAR RAIŅA IELAS AR ŠĶĒRSIELĀM PĀRBŪVI

PARAKSTĪTS LĪGUMS PAR RAIŅA IELAS AR ŠĶĒRSIELĀM PĀRBŪVI

 

14. septembrī, tika parakstīts līgums starp Pļaviņu novada domi un SIA “Ošukalns” par būvdarbu veikšanu - Raiņa ielas ar šķērsielām pārbūvi Pļaviņās. Līgumu parakstīja domes priekšsēdētājs Aigars Lukss un SIA “Ošukalns” ceļu būves nozares vadītājs Jānis Hauka.

Būvdarbus paredzēts veikt divās daļās - pirmajā daļā Raiņa ielas posmā no Odzienas ielas līdz Raiņa ielai Nr.3 ar sķērsielām (Pļavu iela, Kaļķu iela, Pasta iela, Stacijas iela un Rožu iela) un otrajā daļā Raiņa ielas posmā no Torņupītes līdz Robežu ielai ar sķērsielām (Upes iela, Vietalvas iela, Atvaru iela, Dzirnavu iela).

Gan projekta pirmās, gan otrās daļas būvdarbu laikā gan Raiņa ielai, gan tai piegulošajām  šķērsielām paredzēts uzklāt asfalta segumu. Raiņa ielā plānots izbūvēt arī drošu gājēju ietvi.

Tāpat arī abos minētajos posmos būvdarbu laikā paredzēti darbi pie ūdens un kanalizācijas sistēmu  labiekārtošanas. Pirmajā posmā būvdarbu laikā tiks iebūvēts jauns ūdensvada – kanalizācijas sistēmas kolektors Pļavu, Kaļķu, Pasta ielās, kā arī pret katru īpašumu līdz īpašuma robežai plānots izbūvēt pieslēguma vietas centralizētajai ūdens – kanalizācijas sistēmai. Otrajā posmā visā tā garumā paredzēts izbūvēt jaunu ūdensvadu, kā arī jaunu kanalizācijas kolektoru posmā no Atvaru līdz Robežu ielai, kā rezultātā visas Raiņa ielas garumā un tās šķērsielās tiks nodrošināta  iespēja bez maksas pieslēgties pie centralizētās ūdens - kanalizācijas sistēmas visiem īpašumiem.

Pļaviņu domes priekšsēdētājs atzīst: “Jautājums par nepieciešamību veikt Raiņa ielas pārbūvi ir bijis dienas kārtībā jau sen. Esmu gandarīts par rasto iespēju realizēt Pļaviņu pilsētai tik nozīmīgo projektu, kas būtiski uzlabos gan iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan pilsētas vizuālo tēlu, kā arī veicinās uzņēmējdarbības attīstību. Sadarbība ar SIA “Ošukalns” dažādu projektu realizēšanā domei ir jau bijusi vairākkārt, ir bijušas arī situācijas, kad radušies problēmjautājumi, taču esam raduši abām pusēm pieņemamu risinājumu. Apzinoties šī projekta nozīmi un apjomu, pirms līguma parakstīšanas esam pārrunājuši arī rīcības plānu savlaicīgai problēmjautājumu risināšanai, ja darbu gaitā radīsies šāda nepieciešamība, lai projekts tiktu realizēts kvalitatīvi un plānotajā termiņā ”.

Plānots, ka vērienīgais projekts noslēgsies 2021. gada decembrī.

Foto un infografika - Jana Juste

 

Informāciju publicēšanai sagatavoja

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Rasa Siliņa