SIA “Ošukalns”: Bebru mikrorajonā visi darbi veikti atbilstoši normatīviem un projektam

SIA “Ošukalns”: Bebru mikrorajonā visi darbi veikti atbilstoši normatīviem un projektam

 

19. martā Latvijas Televīzijas raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” tika demonstrēts sižets par SIA “Ošukalns” veikto Dūmu, Kadiķu un Atmodas ielu pārbūvi Jēkabpils Bebru mikrorajonā. SIA “Ošukalns” kategoriski noraida raidījuma sižetā minētos maldinošos apgalvojumus, kas grauj uzņēmuma reputāciju un norāda uz it kā uzņēmuma veiktām krāpnieciskām darbībām. Uzņēmums uzsver, ka objektā visi ielu rekonstrukcijas darbi veikti atbilstoši normatīviem un izstrādātajam projektam, par ko liecina arī uzņēmuma saņemtie kvalitātes un būvniecības kontroles dokumenti.

Uzņēmuma valdes loceklis Aigars Nitišs uzsver: “Visi būvdarbi veikti atbilstoši likuma, konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši noteikumiem, kas nosaka būvniecības procesu, kvalitātes kritērijus un to pārbaudi. Turklāt visu objekta būvniecības laiku visu procesu kontrolē būvuzraugs, kas pastāvīgi atrodas objektā. Bez viņa akcepta un kontroles nemaz nav iespējams sākt katru nākamo būvniecības posmu. Vairākkārtīgas pārbaudes objektā veicis arī Būvniecības valsts kontroles birojs, par ko saņemti pārbaudes kontroles akti. Visi saņemtie kontrolētāju ieteikumi un rekomendācijas darba gaitā ir ņemti vērā. Un būvniecība noritēja saskaņā ar projektu un pastāvošajiem normatīviem – par to liecina visas darbu gaitā un pēc darbu pabeigšanas notikušās pārbaudes un atbilstoši ņemtu paraugu analīze.”

Uzņēmums norāda uz nekorekti veiktajiem urbumiem, kas tikuši veikti pēc LTV raidījuma iniciatīvas: “Man žēl, ka televīzijas cilvēki ir maldināti, jo sižetā uzskatāmi redzams, ka veiktais mērījums nav ņemts pareizi un urbums nav izurbts līdz galam. Šādā veidā ņemts paraugs nekādi neuzrāda reālo situāciju,” saka Aigars Nitišs. Par to, ka pārkāpumu nav, liecina arī Jēkabpils pilsētas domes veiktie korektie urbumi tieši blakus LTV raidījuma pārstāvju izdarītajiem – visi paņemtie paraugi atbilst normai. Vienlaikus uzņēmums norāda, ka objektā Bebru mikrorajonā ieklātais asfaltbetona daudzums ne tikai atbilst projektam, bet pat par vairākām tonnām pārsniedz sākotnēji plānoto, lai nodrošinātu tehnoloģisko prasību un normatīvu izpildi.

Uzņēmuma “Ošukalns” valdes loceklis Aigars Nitišs uzsver, ka ir ārkārtīgi nekorekti un tendenciozi raidījumā dotās “norādes” uz “politisko saikni” pilsētas domē – respektīvi, ka “Ošukalnam” pēc politiskās varas nomaiņas Jēkabpilī ir kādas īpašas privilēģijas: “Mūsu uzņēmums darbojas pilsētā jau 25 gadus, SIA “Ošukalns” veic darbus ne tikai Jēkabpilī, bet daudzās vietās Latvijā, savukārt minētais Bebru mikrorajona pārbūves iepirkums tika izsludināts jau pirms diviem gadiem, ilgi pirms beidzamajām pašvaldību vēlēšanām, kad politiskā situācija pilsētā bija pavisam cita, tāpēc šis arguments neiztur nekādu kritiku. Turklāt “Ošukalns” iepirkumu uzvarēja ar zemāko cenu piedāvājumu,” norāda Aigars Nitišs.

SIA “Ošukalns” ieguva konkursa kārtībā Jēkabpils pašvaldības pasūtījumu par “Dūmu ielas, Atmodas ielas, un Kadiķu ielas pārbūvi Jēkabpilī” 2016.gada vasarā un nodeva objektu ekspluatācijā 2017.gada beigās. Objekta būvniecību veica SIA “Ošukalns” (ģenerāluzņēmējs), bet objekta būvniecībā iesaistītie apakšuzņēmēji bija SIA “Krustpils” (veica asfaltēšanas darbus), SIA “Energoterms” (elektrotīklu izbūve), SIA “Hektors” (komunikācijas).  Būvniecības darbu uzraudzību veica SIA “K-RDB”, autoruzraudzību SIA “Jēkabpils PMK”, bet objektu pieņēma Jēkabpils pašvaldības Būvvalde un Būvniecības Valsts kontroles birojs (BVKB).

Informācijai:

  • BVKB atzinumā par būves pārbaudi no 03.05.2017. ir dokumentāli un pēc būtības fiksēts būvniecības process – precīzāk virsmas sagatavošana asfaltbetona ieklāšanai un pirmās asfaltbetona kārtas daļēja ieklāšana.
  • Nākošajā BVKB atzinumā no 19.06.2017. par būves pārbaudi ir fiksēts būvdarbu turpinājums – asfaltbetona virskārtas ieklāšana.
  • Būvniecības darbu laikā BVKB pārstāvji veica objekta darbu pārbaudi pavisam 7 reizes, apmeklējot un apsekojot objektu un darbu veikšanu. BVKB darbs ir dokumentāli fiksēts, ko apstiprina valsts institūciju rīcībā esošā informācija.

SIA “Ošukalns” ir dibināta 1993.gadā un ir daudznozaru uzņēmums, ceļu būves nozare ir tikai viens no uzņēmuma darbības virzieniem. SIA “Ošukalns” ir otrs lielākais darba devējs Jēkabpilī, saistītajos uzņēmumos nodarbinot gandrīz 500 cilvēkus. 2017.gadā “Ošukalns” kopējie maksājumi valsts budžetā veidoja vairāk kā 2 miljonus eiro. No kopējā apgrozījuma (EUR 37 miljoni gadā) apmēram 40% veido ražošanas eksports, bet Jēkabpils pilsētas domes pasūtījumi SIA “Ošukalns” kopējā apgrozījumā ir nenozīmīga daļa – tikai 2,9%. SIA “Ošukalns” veiksmīgi darbojas Jēkabpilī jau 25 gadus.

 

Kontaktinformācija:

Aigars Nitiss

Valdes priekšsēdētājs

aigars@osukalns.lv

 

Ivars Joelis

Ceļu būves nozares vadītājs

T: 22002968

Ivars.joelis@osukalns.lv

 

Pa kreisi Aizliegtais paņēmiens līdz pusei veiktais urbums, pa labi SIA “Ošukalns” urbtais, kopā ar domes priekšsēdētāju un būvuzraugu.

Šeit redzams cik tuvu tika veikti pārbaudes urbumi AP urbumiem. Atbilstoši būvnormatīviem SIA “Ošukalns” veiktie urbumi uzreiz tika aizblīvēti.

Pa kreisi redzams Aizliegtā paņēmiena urbšana. jāatzīmē, ka darbus veic ar neatbilstošiem apgriezieniem, un pats galvenais –  triecienurbšanas režīmā. Kroņurbis netika dzesēts, līdz ar to termiski tika bojāts arī pats paraugs. Ošukalns paraugu ņēma ar atbilstoši standartu prasībām un ar speciālu iekārtu.