Энергетика

Энергетика

                

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

05.10.2011.  ekspluatācijā tika nodota SIA „OŠUKALNS” šķeldas katlu mājas - biomasas koģenerācijas stacijas tehnoloģiskā iekārta Jēkabpilī, Tvaika ielā 7.

07.10.2011. tika atklāta jaunā biomasas elektrostacija, kuras uzstādītā jauda ir 1,4 MW.

Biomasas elektrostacija ekspluatācijas sākuma datums ir 23.09.2011., sākot ar kuru SIA „OŠUKALNS” biomasas koģenerācijas elektrostacijā veic elektroenerģijas ražošanu un visas stacijā saražotās elektroenerģijas pārdošanu publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros, pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas 10.07.2009. lēmumu Nr. 1 – 6.1 – 660 „Par tiesību piešķiršanu pārdot obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus” un 18.07.2011.lēmumu Nr. 1 – 6.1 – 413 „Par pienākuma izpildes termiņa pagarināšanu”, un  AS „LATVENERGO” un SIA „OŠUKALNS” 25.10.2011. noslēgto „Līgums par elektroenerģijas iepirkumu”. 

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma apjoms gadā, atbilstoši  Ekonomijas ministrijas lēmumā noteiktajam, ir 11 200 MWh.

 

Andris Lipša
руководитель отдела энергетики

Tel:+371 26596973
andris.lipsa@osukalns.lv